BELT TRAININGEN MET IMPACT

Belt training

Van Yellow tot Black Belt

We krijgen regelmatig de vraag of wij ook Belt trainingen verzorgen. Ja, natuurlijk doen wij dat! Als onderdeel van de You Improve groep komen wij immers voort uit de wereld van het continu verbeteren. Meer dan 25 jaar evaring met verbetertechnieken heeft ons echter geleerd dat het behalen van een Yellow, Orange, Green of Black Belt certificaat alleen, niet voldoende is om uw organisatie te helpen. Het gaat er vooral om dat je leert de kennis toe te passen. Onze ‘Belts’ kenmerken zich dan ook door een voornaam praktijkdeel, zodat u direct profijt heeft van uw training. Belt trainingen met impact!

Continu verbeteren is een basiscompetentie

Zeker in de nabije toekomst, maar eigenlijk nu al, moet elke medewerker kunnen bijdragen aan het optimaliseren van zijn of haar eigen werkproces. Continu verbeteren (of het nu Lean heet of Six Sigma, TPM, QRM, Agile Manufacturing, WCM of Operational Excellence) is niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. Maar om sneller, beter of goedkoper te kunnen worden als organisatie, moeten medewerkers beschikken over kennis van verbetertechnieken. Niet alleen het management, maar juist de mensen op de werkvloer, want daar moeten de verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Continu verbeterkennis is dus een basiscompetentie van de moderne medewerker.

Belt trainingen helpen de benodigde kennis te vergaren
Er zijn vele manieren om die kennis te vergaren. De bekendste vorm daarvan is het volgen van een Belt training. Afhankelijk van het niveau dat iemand wil behalen, onderscheiden we daarbij Yellow Belts (de minimale basiskennis), Orange Belts, Green Belts, Black Belts (op basis waarvan iemand leiding kan geven aan een verbeterproces). De Green en Black Belts bieden wij aan in een Lean en een Lean Six Sigma variant. Belt trainingen helpen zeker bij het vergaren van de benodigde kennis en geven door de internationale certificering bovendien een bepaalde garantie dat die kennis op een bepaald niveau ligt.

Kennis is een, toepassen is twee
Een organisatie vol gecertificeerde Belts, zonder een structureel verbeterprogramma en een goede verbetercultuur, is nog geen verbeterende organisatie. Het gaat erom wat je met de opgedane kennis doet. Het vergaren van de kennis is een, maar het daadwerkelijk (leren) toepassen ervan is vaak een heel andere kwestie. Daarom bevatten de Belt trainingen van You Uni altijd een belangrijke praktijk component en worden ze gegeven door ervaren mensen uit de praktijk. We adviseren ook graag bij het opzetten van een volledig verbeterprogramma.

Wat leert een yellow belt?
Basistechnieken als 5S, Kaizen, Line Balancing, Verspillingen, de 5 basisprincipes van Lean, het vliegtuigspel en visualisatie van data

Wat leert een orange belt?

Hetzelfde als een Yellow Belt, + EPL’s, Flow, Gemba Walking, Genchi Genbutsu, Ishikawa, Meetplan, Ohno Circle, Poka Yoke, Pull en VSM.

Wat leert een green belt lean?

Hetzelfde als een Orange Belt, + A3 verbetermethode, Andon, CTQ, VSM XL, Dagstart, 14 managementprincipes (Liker), DMAIC, Jidoka, Makigami, Muri, Muda, Mura, Normale verdeling, Pareto, Project Charter, SMED, Stakeholderanalyse, Statische basis, Theorie of Con- straintse en Toyota Kata.

Wat leert een green belt lean six sigma?

Hetzelfde als een Green Belt Lean, behalve A3 verbetermethode, Andon, , VSM XL, Dagstart, 14 managementprincipes (Liker), Jidoka. Maar met ANOVA, Chi-kwadraat, Cp, Cpk, FMEA, OCa P,
Regressie-analyse en de T-toets.
Wat leert een black belt lean?

Hetzelfde als alle voorgaande Belts, + Change Management, Groene Stroom, Kaizen Blitz, KanBan systemen, Koppeling en ontkoppe- ling, Lean Manufacturing Huis, Little’s Law, maken van werkcellen, MBTI, omgaan met weerstand, People Management, Programma management, Pull & Flow verdieping, Quality Function Deployment, RACI, Teams rondom de waardestroom enTwo Bin System.

Wat leert een black belt lean Six Sigma?

De meest uitgebreide van alle Belts. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

• 5S
• A3 Verbetermethode
• Andon
• ANOVA
• Box plot
• Box Cox transformatie
• Capability Analysis
• Chi-kwadraat
• CONWIP
• Cp, Cpk
• CTQ

• Emperical CDF
• EPL
• FMEA
• Gauge R&R
• Gemba Walking
• Genchi Genbutsu
• General Linear Model
• Groene stroom
• Histogram
• Hypothese toetsen
• Ishikawa

• Kruskal-Wallis Test
• Line Balancing
• Little’s Law
• Lognormale verdeling
• Makigami
• MBTI
• Meetplan
• Muri Muda Mura
• Non-Lineaire regressie analyse
• Normale verdeling
• OCA P

• Pull
• Regressie analyse
• Scatter plot
• SMED
• Stakeholderanalyse
• Statistische basis
• Theorie of constraints
• Toyota Kata
• T-Toets
• Value Stream Mapping (VSM)
• Verspillingen (TIM WOOD T)

• Current, future, dream state (VSM XL)

• Jidoka

• OEE

• Vijf principes van Lean

• Dagstart
• Design of Experiments (DoE)
• Design for Six Sigma (Dfss)
• 14 Managementprincipes (Liker)
• DMAIC

• Kaizen
• Kaizen Blitz
• KanBan systemen
• Kappa-studie
• Koppeling en ontkoppeling

• Ohno Circle
• Pareto
• Pie chart
• Paoka Yoke
• Project charter

• Visualisatie data
• Vliegtuigspel
• Weibull verdeling

 

Meer weten, of een offerte aanvragen?
Neemt u gerust en vrijblijvend contact op met ons. Bel of mail voor een afspraak:

• Jos Nikkessen – jnikkessen@you-uni.com – +31 (0)6 316 977 14/ +31 (0)88 33 66 55

 

 

Nieuwsflitsen

 • Operational excellence voor leidinggevenden

  Het is wel zo handig als leidinggevenden weten waar de mensen ‘op de vloer’ mee bezig zijn. Dus, als zij (of een deel ervan) worden geschoold in, en aan de slag gaan met continu verbeteren, dan moet de leidinggevende ook getraind worden. Maar om de rol van operationeel leidinggevende in een continu verbeterende organisatie goed te kunnen vervullen, moeten zij over meer dan alleen de basiskennis van Operational Excellence beschikken. Speciaal voor hen hebben we de open training ‘Operational Excellence voor Leidinggevenden’ ontwikkeld. Deze negendaagse training brengt ze alle kennis en skills bij die ze nodig hebben. Dankzij de praktische invulling van de training zijn de deelnemers na afloop in staat écht leiding te geven aan een verbeterend team. Download het leaflet >>

 • LEAN Coordinator training

  Word de interne spil in het verbeterprogramma van uw organisatie

  OE-coordinator-zwAls LEAN Coördinator speelt u een belangrijke rol in het verbeterprogramma van uw organisatie. U initiëert, managet en bewaakt de verbeterinspanningen, stimuleert en traint medewekers en rapporteert over de effecten en de kosten van het programma naar het management. Oftewel, u bent de spil in het verbeterprogramma. Tijdens de open training LEAN coördinator brengen we u de basis bij die u nodig heeft om deze rol goed te kunnen vervullen. Acht intensieve, leerzame en praktijkgerichte dagen, in een kleine groep, waarna u klaar bent om uw organisatie op gang te helpen op weg naar verspillingsvrije processen. Download het leaflet >

 • Kennismakingsworkshops

  Kennismakingsworkshops:

  Werkplekopleiden: In verband met de sterk wisselende belangstelling, prikken we een datum zodra we vijf verschillende inschrijvingen hebben. We kunnen de data dan bovendien beter afstemmen op de wensen van de belangstellenden. Heeft u belangstelling, laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief