Hoe kunnen we u helpen?

Stap1: Hoe kunnen we u echt helpen?

Volgende stap

Opleidingen die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen

U bent op zoek naar een opleiding. U heeft misschien zelfs al een bepaalde opleiding, training of workshop in gedachten. Toch zullen wij u altijd de vraag stellen hoe we u kunnen helpen.

We willen u namelijk echt helpen.

Het overgrote deel van de bedrijfsopleidingen, draagt niet bij aan het behalen van de organisatie- doelen. Dat ligt niet perse aan de kwaliteit van de opleidingen, maar wel aan de formulering van de opleidingsbehoefte. Het antwoord op de vraag ‘waarom wilt u een bepaalde opleiding?’ You Uni hanteert de zogenaamde 8 Velden Methode (Joseph Kessels) om samen met u tot een passende invulling van uw opleidingsbehoefte te komen.

De eerste stap daarbij is altijd om te achterhalen hoe opleiden bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen. Immers, als een opleiding daar niet aan bijdraagt, waarom zou u hem (als orga- nisatie) dan aanschaffen?

Om u dus echt te helpen, onderzoeken we samen met u wat nu eigenlijk het probleem is. Stel bij- voorbeeld dat uw organisatie wil concurreren op kwaliteit. Dan kunt u uw medewerkers een vakin- houdelijke opleiding laten volgen. Dan brengen ze hun vakkennis immers helemaal up to date. Maar wat nu als het gros van hen van buitenlandse afkomst is? Dan is een cursus Nederlands misschien wel een nuttige eerste stap.

Daarnaast is het de vraag of vakkennis alleen ervoor gaat zorgen dat de bedrijfsprocessen ook beter worden. Misschien is een opleiding Operational Excellence daar wel beter voor geschikt.