Standaard Maatwerk

Stap 3: Hoe vullen we het in?

Volgende stap

De opleidingsbehoefte van uw organisatie is duidelijk. Nu hoeven we die alleen nog maar in te vullen, toch?

You Uni heeft een grote hoeveelheid opleidingen, trainingen en workshops ‘op de plank liggen’. Van complete meerjarige, landelijk erkende MBO-opledingen, meerdaagse internationaal gecer- tificeerde ‘Belt trainingen’ tot gecertificeerde één- of meerdaagse management workshops. Van officiële taalcursus tot specifieke vaardigheidstrainingen. Van strategisch niveau tot concrete prak- tijkoefeningen voor de werkvloer.

Aan de hand van de vastgestelde opleidingsbehoefte binnen uw organisatie gaan we samen bekij- ken welke opleiding, training of workshop uw medewerkers nodig hebben.

Vaak zal blijken dat één enkele training of workshop niet voldoende is om het gewenste effect te bereiken. Daarom werkt You Uni met zogenaamde ‘leerlijnen’. Bijvoorbeeld eerst de taalcursus Ne- derlands, om vervolgens een aantal trainingen of zelfs een complete opleiding met goed gevolg te kunnen afronden. Of een reeks workshops op meerdere niveaus die precies passen bij de ontwikke- ling van uw organisatie.

We maken er met andere woorden elke keer maatwerk van, zonder dat we steeds iets nieuws moeten ontwikkelen. Standaard maatwerk dus.