Hoe wil je het hebben?

Stap 5: Welke leersituatie is het meest geschikt?

Volgende stap

Want leren doen we allemaal anders

Leren doen we allemaal op een verschillende manier. De een leest het liefst een boek, de ander wil het vooral doen. De een leert het liefst van een ander mens, de ander liever via een computer.

Om de kans te vergroten dat iemand zich de gewenste kennis en vaardigheden echt eigen maakt, moeten we de leersituatie optimaal laten zijn. Klassikaal les krijgen of alles via de computer? Veel lezen of toch vooral veel doen? Met een groep, of juist individueel? E-learning, blended learning…

You Uni kijkt samen met u wat voor uw medewerkers het meest geschikt is. We kunnen elke ge- wenste leersituatie voor u invullen. We werken daarvoor vaak samen met erkende en gerenom- meerde instanties op opleidingsvlak.

Al onze (menselijke) trainers hebben een rijke praktijkervaring, naast hun uitstekende didacti- sche vaardigheden. Ze voelen dus aan hoe iemand het wil hebben en weten hoe ze hem of haar meekrijgen.

Maar ook ons E-learning systeem is van hoge kwaliteit. Niet alleen technisch, maar zeker ook inhou- delijk. Met heldere, op de doelgroep afgestemde lesmodules, die worden ondersteund door prakti- sche en veelal visuele praktijkvoorbeelden.