Onze werkwijze

You Uni hanteert de zogenaamde 8 Velden Methode van Joseph Kessels om ervoor te zorgen dat u effectief opleidt. In het voorgaande heeft u er al kennis mee kunnen maken. Maar hier de acht velden nog eens even netjes op een rijtje, en met hun onderlinge verbanden.

 • Stap1: Hoe kunnen we u echt helpen?

  Opleidingen die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen

  U bent op zoek naar een opleiding. U heeft misschien zelfs al een bepaalde opleiding, training of workshop in gedachten. Toch zullen wij u altijd de vraag stellen hoe we u kunnen helpen.

  We willen u namelijk echt helpen.

  Het overgrote deel van de bedrijfsopleidingen, draagt niet bij aan het behalen van de organisatie- doelen. Dat ligt niet perse aan de kwaliteit van de opleidingen, maar wel aan de formulering van de opleidingsbehoefte. Het antwoord op de vraag ‘waarom wilt u een bepaalde opleiding?’ You Uni hanteert de zogenaamde 8 Velden Methode (Joseph Kessels) om samen met u tot een passende invulling van uw opleidingsbehoefte te komen.

  De eerste stap daarbij is altijd om te achterhalen hoe opleiden bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen. Immers, als een opleiding daar niet aan bijdraagt, waarom zou u hem (als orga- nisatie) dan aanschaffen?

  Om u dus echt te helpen, onderzoeken we samen met u wat nu eigenlijk het probleem is. Stel bij- voorbeeld dat uw organisatie wil concurreren op kwaliteit. Dan kunt u uw medewerkers een vakin- houdelijke opleiding laten volgen. Dan brengen ze hun vakkennis immers helemaal up to date. Maar wat nu als het gros van hen van buitenlandse afkomst is? Dan is een cursus Nederlands misschien wel een nuttige eerste stap.

  Daarnaast is het de vraag of vakkennis alleen ervoor gaat zorgen dat de bedrijfsprocessen ook beter worden. Misschien is een opleiding Operational Excellence daar wel beter voor geschikt.

  Lees meer

 • Stap 2: Wie doet er mee?

  Opleiden is verbeteren - en verbeteren doe je (liefst) samen

  Wie de wereld wil verbeteren, begint bij zichzelf. Oké, maar als je als organisatie wil verbeteren, dan doe je dat liever samen.

  Voordat we met u gaan bepalen welke opleiding, training of workshop voor uw organisatie het meest geschikt is, vragen we altijd: ‘Wie doet er mee?’ Opleiden is verbeteren, en verbeteren doe je liefst samen. Verbetering op slechts één niveau van uw organisatie, zal niet uw hele organisatie verbeteren. Alleen ‘de vloer’ opleiden zal dus niet de gewenste impact hebben op het behalen van de organisatiedoelen. Net zoals alleen een training voor het management niet zal leiden tot het gewenste resultaat.

  Sterker nog, verbetering op slechts één niveau, zal leiden tot frictie op een ander niveau.

  Daarom biedt You Uni opleidingen, trainingen en workshops op alle organisatieniveaus aan. Voor zowel de vloer, als voor het middel management, en voor de leiding van uw organisatie. En zowel op MBO, HBO, en WO-niveau. Zo kunnen we samen met u een integrale oplossing vinden voor het probleem waarmee uw organisatie kampt. We kunnen nu namelijk de vraag beantwoorden: ‘Welk gedrag moet op welk niveau veranderen, willen we beter in staat zijn onze organisatiedoelen te be- halen?’

  Kortom; we weten nu welk (veranderd) gedrag nodig is om het gewenste effect te sorteren.

  Lees meer

 • Stap 3: Hoe vullen we het in?

  De opleidingsbehoefte van uw organisatie is duidelijk. Nu hoeven we die alleen nog maar in te vullen, toch?

  You Uni heeft een grote hoeveelheid opleidingen, trainingen en workshops ‘op de plank liggen’. Van complete meerjarige, landelijk erkende MBO-opledingen, meerdaagse internationaal gecer- tificeerde ‘Belt trainingen’ tot gecertificeerde één- of meerdaagse management workshops. Van officiële taalcursus tot specifieke vaardigheidstrainingen. Van strategisch niveau tot concrete prak- tijkoefeningen voor de werkvloer.

  Aan de hand van de vastgestelde opleidingsbehoefte binnen uw organisatie gaan we samen bekij- ken welke opleiding, training of workshop uw medewerkers nodig hebben.

  Vaak zal blijken dat één enkele training of workshop niet voldoende is om het gewenste effect te bereiken. Daarom werkt You Uni met zogenaamde ‘leerlijnen’. Bijvoorbeeld eerst de taalcursus Ne- derlands, om vervolgens een aantal trainingen of zelfs een complete opleiding met goed gevolg te kunnen afronden. Of een reeks workshops op meerdere niveaus die precies passen bij de ontwikke- ling van uw organisatie.

  We maken er met andere woorden elke keer maatwerk van, zonder dat we steeds iets nieuws moeten ontwikkelen. Standaard maatwerk dus.

  Lees meer

 • Stap 4: Wat moet het opleveren?

  Samen hebben we uw opleidingsbehoefte vastgesteld en ingevuld. Maar hoe weet u nu of u het gewenste effect heeft bereikt? Simpel, door al vooraf te bepalen hoe we dat gaan meten.

  U heeft samen met You Uni bepaald welk gedrag nodig is om de organisatiedoelen te bereiken. We hebben ook samen vastgesteld welke kennis en kunde de mensen nodig hebben om dat ge- wenste gedrag te kunnen vertonen. Het gat tussen het huidige en het gewenste niveau hebben we samen ingevuld met behulp van opleidingen, workshops, trainingen of complete leerlijnen.

  En dan gaan we natuurlijk aan de slag met opleiden? Nou, nee. We moeten eerst vaststellen hoe we gaan controleren of het gewenste gedrag na de opleiding ook daadwerkelijk wordt vertoond en of dat nieuwe gedrag de gewenste gunstige invloed heeft op de organisatiedoelen.

  Stel dat uw organisatie sneller wil kunnen inspelen op de steeds veranderende marktvraag. Dan be- tekent dat voor het productieproces bijvoorbeeld dat de doorlooptijd met 10% omlaag moet. Voor de medewerkers betekent dat onder meer dat zij sneller moeten kunnen omschakelen (gewenst gedrag). You Uni leert hen de verbetermethode SMED toe te passen, waardoor ze een omsteltijd- reductie kunnen realiseren van maar liefst 60%. We weten nu vooraf wat het effect moet zijn (10% doorlooptijdreductie), welk gedrag we wensen te zien (sneller omschakelen) en wat de opleiding moet opleveren (60% omsteltijdreductie). Nu bent u echt effectief aan het opleiden!

  Lees meer

 • Stap 5: Welke leersituatie is het meest geschikt?

  Want leren doen we allemaal anders

  Leren doen we allemaal op een verschillende manier. De een leest het liefst een boek, de ander wil het vooral doen. De een leert het liefst van een ander mens, de ander liever via een computer.

  Om de kans te vergroten dat iemand zich de gewenste kennis en vaardigheden echt eigen maakt, moeten we de leersituatie optimaal laten zijn. Klassikaal les krijgen of alles via de computer? Veel lezen of toch vooral veel doen? Met een groep, of juist individueel? E-learning, blended learning…

  You Uni kijkt samen met u wat voor uw medewerkers het meest geschikt is. We kunnen elke ge- wenste leersituatie voor u invullen. We werken daarvoor vaak samen met erkende en gerenom- meerde instanties op opleidingsvlak.

  Al onze (menselijke) trainers hebben een rijke praktijkervaring, naast hun uitstekende didacti- sche vaardigheden. Ze voelen dus aan hoe iemand het wil hebben en weten hoe ze hem of haar meekrijgen.

  Maar ook ons E-learning systeem is van hoge kwaliteit. Niet alleen technisch, maar zeker ook inhou- delijk. Met heldere, op de doelgroep afgestemde lesmodules, die worden ondersteund door prakti- sche en veelal visuele praktijkvoorbeelden.

  Lees meer

 • Altijd met continu verbeteren

  Continu verbeteren is een keiharde kerncompetentie

  Was het vroeger voldoende als je gewoon goed was in je vak, tegenwoordig wordt er steeds meer verwacht van medewerkers (op welk niveau dan ook). Ze moeten meedenken met de organisatie. Hoe kan ik helpen mijn proces te verbeteren? Hoe kan ik zorgen dat we sneller, beter, goedkoper of duurzamer werken? Wat kan ik doen om de organisatie succesvol te laten zijn?

  Om die nieuwe rol goed te kunnen invullen, hebben medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Kennis over continu verbetermethodes als Lean, Operational Excellence, Six Sigma, en vaar- digheden om verbetertools als Kaizen, SMED en 5S toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk.

  Bovendien wordt van de medewerkers verwacht dat zij flexibeler zijn. De loopbaan voor het leven ligt al lang in het verleden. Employability, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid zijn begrippen van deze tijd. En daar hoort een medewerker bij die over alle relevante kerncompetenties beschikt die hem of haar overal inzetbaar maken. Continu verbeteren is zo’n kerncompetentie.

  Daarom zit in elke opleiding, training of workshop van You Uni het element continu verbeteren standaard ingebouwd (of vormt het zelfs de basis). Altijd met, dus! Tenzij u het zonder wilt. Maar waarom zou u uw medewerkers de kans ontnemen om zich helemaal klaar te stomen voor de toekomst?

  Opleidingen

  Lees meer

 • Impact op resultaatgebieden en kennisoverdracht die leidt tot autonomie

  Twee doelen om 1 doel te bereiken

  Om u en uw medewerkers echt te helpen, hanteren we een methode die zorgt dat u effectief opleidt. We betrekken daar uw hele organisatie bij. Bovendien bevatten al onze opleidingen, trainingen en workshops het element continu verbeteren.

  Organisaties die streven naar continuïteit, willen zichzelf continu blijven verbeteren. De nadruk ligt daarbij op het woord ‘zichzelf’. Wat ze niet willen is om voor het continu verbeteren, afhankelijk te zijn van externe adviseurs. Ze willen dat hun medewerkers over de kennis en de vaardigheden beschikken om continu te kijken wat beter, sneller, goedkoper of duurzamer kan. Ze willen dat de kennis en kunde in de organisatie is geborgd, liefst in een eigen academy. Het is precies deze behoefte die implementatiespecialist op continu verbetergebied You Improve (een ‘volle zuster’ van You Uni) hanteert als uitgangspunt van haar werk.

  De adviseurs van You Improve weten alles van verbeteren en zorgen voor impact op de resultaatgebieden van haar opdrachtgevers. You Uni weet alles van opleiden en zorgt voor de effectieve overdracht van kennis naar haar klanten. Samen zorgen wij ervoor dat organisaties daadwerkelijk autonoom continu verbeterend worden. We trekken dan ook vaak samen op, te beginnen met een uitgebreide scan van uw organisatie. Daarmee stellen we niet alleen het verbeterpotentieel vast, maar leggen we ook de mensgerelateerde verspillingen bloot. En die vormen weer het uitgangspunt voor onze 8 Velden Methode.

  Lees meer

Probleem / doel

Is het probleem geformuleerd als organisatiedoel of -probleem?

 

Impact

Hebben de veranderingen in de werksituatie geleid tot oplossing van het probleem van de organisatie? (de daadwerkelijke impact op organisatie niveau)

Werksituatie

Welke veranderingen in de werksituatie en de omgeving zijn nodig om het probleem op te lossen?

Toepassing

Wordt de kennis en kunde ook toegepast in de werksituatie? Leidt het gebruik ervan tot veranderingen in de werksituatie?

Competenties

Welke competenties zijn noodzakelijk in de nieuwe werksituatie?

Resultaten

Beheersen de medewerkers de benodigde kennis en kunde op het juiste niveau?

Leersituatie

Welke situatie is het meest passend om de medewerkers de benodigde kennis en kunde te laten opdoen?

Leerproces

Is de leersituatie passend om de benodigde kennis en kunde goed eigen te maken?

Probleem / doel

Is het probleem geformuleerd als organisatiedoel of -probleem?

 

Werksituatie

Welke veranderingen in de werksituatie en de omgeving zijn nodig om het probleem op te lossen?

Competenties

Welke competenties zijn noodzakelijk in de nieuwe werksituatie?

Leersituatie

Welke situatie is het meest passend om de medewerkers de benodigde kennis en kunde te laten opdoen?

Leerproces

Is de leersituatie passend om de benodigde kennis en kunde goed eigen te maken?

Resultaten

Beheersen de medewerkers de benodigde kennis en kunde op het juiste niveau?

Toepassing

Wordt de kennis en kunde ook toegepast in de werksituatie? Leidt het gebruik ervan tot veranderingen in de werksituatie?

Impact

Hebben de veranderingen in de werksituatie geleid tot oplossing van het probleem van de organisatie? (de daadwerkelijke impact op organisatie niveau)