Onze twee doelen

Impact op resultaatgebieden en kennisoverdracht die leidt tot autonomie

Volgende stap

Twee doelen om 1 doel te bereiken

Om u en uw medewerkers echt te helpen, hanteren we een methode die zorgt dat u effectief opleidt. We betrekken daar uw hele organisatie bij. Bovendien bevatten al onze opleidingen, trainingen en workshops het element continu verbeteren.

Organisaties die streven naar continuïteit, willen zichzelf continu blijven verbeteren. De nadruk ligt daarbij op het woord ‘zichzelf’. Wat ze niet willen is om voor het continu verbeteren, afhankelijk te zijn van externe adviseurs. Ze willen dat hun medewerkers over de kennis en de vaardigheden beschikken om continu te kijken wat beter, sneller, goedkoper of duurzamer kan. Ze willen dat de kennis en kunde in de organisatie is geborgd, liefst in een eigen academy. Het is precies deze behoefte die implementatiespecialist op continu verbetergebied You Improve (een ‘volle zuster’ van You Uni) hanteert als uitgangspunt van haar werk.

De adviseurs van You Improve weten alles van verbeteren en zorgen voor impact op de resultaatgebieden van haar opdrachtgevers. You Uni weet alles van opleiden en zorgt voor de effectieve overdracht van kennis naar haar klanten. Samen zorgen wij ervoor dat organisaties daadwerkelijk autonoom continu verbeterend worden. We trekken dan ook vaak samen op, te beginnen met een uitgebreide scan van uw organisatie. Daarmee stellen we niet alleen het verbeterpotentieel vast, maar leggen we ook de mensgerelateerde verspillingen bloot. En die vormen weer het uitgangspunt voor onze 8 Velden Methode.