Meten is weten

Vooraf bepalen hoe we effect meten

Stap 4: Wat moet het opleveren?

Volgende stap

Samen hebben we uw opleidingsbehoefte vastgesteld en ingevuld. Maar hoe weet u nu of u het gewenste effect heeft bereikt? Simpel, door al vooraf te bepalen hoe we dat gaan meten.

U heeft samen met You Uni bepaald welk gedrag nodig is om de organisatiedoelen te bereiken. We hebben ook samen vastgesteld welke kennis en kunde de mensen nodig hebben om dat ge- wenste gedrag te kunnen vertonen. Het gat tussen het huidige en het gewenste niveau hebben we samen ingevuld met behulp van opleidingen, workshops, trainingen of complete leerlijnen.

En dan gaan we natuurlijk aan de slag met opleiden? Nou, nee. We moeten eerst vaststellen hoe we gaan controleren of het gewenste gedrag na de opleiding ook daadwerkelijk wordt vertoond en of dat nieuwe gedrag de gewenste gunstige invloed heeft op de organisatiedoelen.

Stel dat uw organisatie sneller wil kunnen inspelen op de steeds veranderende marktvraag. Dan be- tekent dat voor het productieproces bijvoorbeeld dat de doorlooptijd met 10% omlaag moet. Voor de medewerkers betekent dat onder meer dat zij sneller moeten kunnen omschakelen (gewenst gedrag). You Uni leert hen de verbetermethode SMED toe te passen, waardoor ze een omsteltijd- reductie kunnen realiseren van maar liefst 60%. We weten nu vooraf wat het effect moet zijn (10% doorlooptijdreductie), welk gedrag we wensen te zien (sneller omschakelen) en wat de opleiding moet opleveren (60% omsteltijdreductie). Nu bent u echt effectief aan het opleiden!